Nakupování a podmínky

Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Nálepky jsou vyrobeny z nejkvalitnější válcované fólie pro výřez (signcutting). Fólie má permanentní lepidlo a ochrannou vrstvu proti UV záření a vyblednutí. Je určena k lepení na všechny hladké povrchy.

2) Objednání zboží

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, barvy, typ fólie a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji orientačními.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k lepení.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň uzavřením kupní smlouvy.

3) Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

4) Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či emailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, email a popis objednaného zboží či služby.

5) Platby a poštovné

Objednané zboží vám zašleme poštou. Cena poštovného činí 50 Kč. V případě zaslání na dobírku účtujeme navíc 50 Kč za dobírkovné. V případě navrácení zásilky a opětovného zaslání (špatně uvedená adresa, nevyzvednutí zásilky, …) přiúčtujeme další poštovné.

6) Dodací podmínky

Dodací lhůta je do 14ti dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, problémů s výrobou zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat. V případě nepřevzetí zboží zaslaného na dobírku, je zboží automaticky vráceno na naši adresu. V takovém případě je zákazník povinen i přes nepřevzetí zboží uhradit plnou výši objednávky a to z důvodu, že se jedná o zakázkovou výrobu a vrácené zboží není možné nějak dál využít.

7) Výměna zboží

Výměna zboží není možná. Jedná se o zakázkovou výrobu!

8) Odstoupení od smlouvy

Podle ustanovení § 53 odst. 8 c) občanského zákoníku nemůžete od smlouvy uzavřené v zásilkovém obchodě odstoupit a to z důvodu, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zde možnost odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů není!

9) Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Záruka se nevztahuje na:

1. vady vzniklé běžným používáním
2. nesprávným použitím výrobku
3. nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

10) Zákony a předpisy

  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Jak nakupovat

Zákazník objedná nálepky v části „Kategorie nálepek“. V pravé části e-shopu se nachází seznam kategorií. Kliknutím na kategorii zobrazíte produkty pro danou kategorii. Kliknutím na detail produktu musíte následně zvolit velikost, barvu, typ fólie, zda invertovat a počet kusů. Následně vložíte vybraný produkt do nákupního košíku. Obsah nákupního košíku sledujete kliknutím na odkaz „Košík“ v horní části e-shopu v hlavním menu.

Následně dle kroků a selekcí dokončíte objednávku zboží. Po dokončení objednávky přijde na zákazníkovu adresu potvrzující e-mail objednávky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu – rozmyslete si dobře svůj nákup. Zboží zasíláme obvykle do 14 dní českou poštou.

Autonalepky.cz si vyhrazuje právo nezasílat objednané zboží zákazníkům, kteří opětovně nepřevzali dříve objednané zboží.

Možnosti platby

  • Kreditní nebo platební kartou přes portál PayPal bez registrace
  • Portálem PayPal jako registrovaný uživatel
  • Bankovním převodem
  • Dobírkou

Elektronická evidence tržeb EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy:

  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali o změně legislativy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Správcem osobních údajů je Robert Šperka, DiS, se sídlem Tínová 518, Zlín – Příluky, 760 01, IČO 71579940.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Shromažďujeme a zpracováváme tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Nezpracováváme osobní údaje dětí mladších 13 let.

K jakým účelům osobní údaje využíváme a zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Robert Šperka, DiS. nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Robert Šperka, DiS. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů nedokážeme požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?

Předáváme osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Robert Šperka, DiS.

Můžeme pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sami. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro nás služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@autonalepky.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy. Námitku můžete snadno uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@autonalepky.cz.

Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když poskytujeme některé osobní údaje.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018