Postup lepení

  1. Pro lepší přilnutí nálepky, lepte při teplotě nad 10 °C
  2. Před nalepením plochu důkladně odmaštěte
  3. Ze zadní strany odlepte krycí papír
  4. Samolepku na přenosné fólii nalepujte postupně shora. Dávejte pozor, aby nevznikaly bubliny
  5. Po nalepení použijte spodní krycí papír k dohlazení okrajů