Nebezpečí výbuchu plynu při styku ventilu s mastnými látkami 1

80,00